ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

  1. Ηλικία οδηγού:

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι άνω των 21 και κάτω των 70 ετών και να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 12 μήνες την άδεια οδήγησης. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο μισθωτής οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του οδηγού και του δεύτερου οδηγού (εάν υπάρχει).

   2. Άδεια οδήγησης:

Αποδεκτά είναι τα διπλώματα όλων των χωρών. Προϋπόθεση για αυτά που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι κάτοχοί τους να έχουν τουριστική Visa.

  3. Περίοδος ενοικίασης:

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης του οχήματος είναι 1 μέρα (24 ώρες).

  4. Χιλιόμετρα: 

Το μέγιστο όριο χιλιομέτρων είναι 200 χλμ ανά ημέρα, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει επιπλέον χρέωση 0,5 ευρώ/ χλμ.

  5. Πολιτική καυσίμου:

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα στην ίδια στάθμη καυσίμου που το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύουν χρεώσεις ανεφοδιασμού.

  6. Οδήγηση εκτός συνόρων:

Η οδήγηση εκτός των ελληνικών συνόρων απαγορεύεται.

  7. Μεταφορά με πλοίο:

Η μεταφορά του οχήματος με πλοίο απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο αφού προηγηθεί η έγκριση του εκμισθωτή. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για το σύνολο της ζημιάς που τυχόν προκληθεί στο όχημα ανεξαρτήτως της κάλυψης του.

  8. Παραβιάσεις Κ.Ο.Κ:

Όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από την παραβίαση του ΚΟΚ, κατά την διάρκεια μίσθωσης και χρήσης του αυτοκινήτου από τον μισθωτή επιβαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή και είναι υπόχρεος να τα καταβάλει οποτεδήποτε ενημερωθεί προς τούτο από τον εκμισθωτή. Η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτους ή στο όχημα από τον μισθωτή, ο οποίος θα βρεθεί με ποσοστό αλκοόλης ή άλλων ουσιών που τον καθιστούν ανίκανο προς οδήγηση, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

  9. Παραλαβή – Παράδοση οχήματος:

Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος μπορεί να γίνει στην έδρα μας Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 109, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης του οχήματος σε διαφορετική τοποθεσία κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση. Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν μεταξύ 8:00-21:30 στον τόπο που συμφωνήθηκε και σε περίπτωση που αυτό συμφωνηθεί σε διαφορετική ώρα θα υπάρχει επιπλέον χρέωση (20 ευρώ).

  10. Επιπλέον χρεώσεις:

 • Δεύτερος οδηγός: Χωρίς χρέωση
 • Παιδικό κάθισμα: 3 ευρώ/ μέρα (κατόπιν συνεννόησης)
 • Αλυσίδες χιονιού: Χωρίς χρέωση (κατόπιν συνεννόησης)

  11. Τρόποι πληρωμής:

 • Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα (visa, mastercard, american express, maestro).
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προκράτησης)

 

12. Εγγύηση:

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου θα δίνεται σε μετρητά το ποσό των 250 ευρώ ως εγγύηση από τον μισθωτή.

Το ποσό της εγγύησης θα επιστρέφεται στον μισθωτή ολόκληρο στο τέλος της μίσθωσης μετά την επιστροφή του οχήματος, εφόσον το όχημα επιστραφεί στην ίδια κατάσταση που δόθηκε και τηρήθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης.

  13.  Πολιτική ακύρωσης:

Η ακύρωση μιας κράτησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν η ακύρωση γίνει έως 21 ημέρες πριν την ημέρα της έναρξης της μίσθωσης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από τον μισθωτή. Αν η ακύρωση γίνει 20-8 ημέρες πριν την ημέρα της έναρξης της μίσθωσης, επιστρέφεται το 50% του ποσού που τυχόν έχει καταβληθεί από τον μισθωτή. Αν η ακύρωση γίνει έως 7 ημέρες πριν την ημέρα της έναρξης της μίσθωσης, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων.

  14. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

 • Δεύτερος οδηγός
 • Τοπικοί φόροι
 • ΦΠΑ 24%
 • Ασφάλεια τρίτων
 • 24h οδική βοήθεια

  15. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

 • Παιδικά καθίσματα
 • Πρόστιμα που προκύπτουν από την παραβίαση του ΚΟΚ
 • Η εγγύηση

  

  16. Ασφαλιστική Κάλυψη οχήματος:

Σε κάθε επιλογή πακέτου ασφάλειας, για να ισχύσει η κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή πυρκαγιάς θα πρέπει:

 • Ο μισθωτής που χρησιμοποιεί το όχημα να είναι δηλωμένος ως οδηγός στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Ο μισθωτής να ειδοποιήσει ΑΜΕΣΑ και πριν τη απομάκρυνση του από τον τόπο του ατυχήματος την εκμισθώτρια επιχείρηση, την τροχαία (100), την φροντίδα ατυχήματος (2130904363), την οδική βοήθεια (αν και εφόσον χρειάζεται, 2130904363) και την ασφαλιστή εταιρία (2310-226000, 2310-820820, 2310-267426) και να συμπληρώσει και να υπογράψει την δήλωση ατυχήματος, μερικής ή ολικής κλοπής και πυρκαγιάς. Αν στο ατύχημα εμπλέκεται και άλλο όχημα, τότε ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καλέσει την οδική βοήθεια (INTERSALONICA) καθώς και την τροχαία (100), έτσι ώστε να καταγραφεί το συμβάν.
 • Ο οδηγός να μην είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
 • Ο οδηγός να μην οδηγεί εκτός δρόμου (δρόμος ακατάλληλος για οδήγηση).
 • Ο οδηγός να μην οδηγεί εκτός των συνόρων.
 • Ο οδηγός να μην έχει παραβιάσει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής/οδηγός δεν τηρήσει όλους τους προαναφερθέντες όρους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, τότε θα είναι υποχρεωμένος  ο μισθωτής να αποκαταστήσει πλήρως την ζημιά του εκμισθωτή.

Το όχημα είναι ασφαλισμένο με μικτή ασφάλεια. Για να ισχύσει και να καταβληθεί η ασφαλιστική αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, θα πρέπει ο μισθωτής να είναι δηλωμένος στο μισθωτήριο συμβόλαιο ως οδηγός.

 • Μικτή Κάλυψη (CDW):

Καλύπτει:

Σωματικές βλάβες τρίτων

Σωματικές βλάβες επιβαινόντων

Υλικές βλάβες τρίτων

Θραύση κρυστάλλων

24ωρη Οδική βοήθεια (INTERSALONICA)

Κόστος επισκευής σε περίπτωση σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, με ποσό συμμετοχής (απαλλαγής) ανά κατηγορία οχήματος:

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 500 ευρώ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 500 ευρώ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C: 750 ευρώ

Ολική ή Μερική κλοπή οχήματος, με ποσό συμμετοχής (απαλλαγής) ανά κατηγορία οχήματος:

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 500 ευρώ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 500 ευρώ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C: 750 ευρώ

 • Πλήρης Κάλυψη (FDW):

Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιλέξει την πλήρη κάλυψη, η οποία καλύπτει τα παρακάτω, τότε θα είναι υποχρεωμένος, ανά κατηγορία να καταβάλει επιπλέον τα παρακάτω ποσά ανά ημέρα.

Καλύπτει:

Σωματικές βλάβες τρίτων

Σωματικές βλάβες επιβαινόντων

Υλικές βλάβες τρίτων

Θραύση κρυστάλλων

24ωρη Οδική βοήθεια (INTERSALONICA)

Ζημιές από φυσικές καταστροφές και τρομοκρατικές ενέργειες.

Κόστος επισκευής σε περίπτωση σύγκρουσης, κλοπής ή πυρκαγιάς, με επιπλέον χρέωση ανά κατηγορία οχήματος:

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 6 ευρώ/ ημέρα

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 8 ευρώ/ ημέρα

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C: 7 ευρώ/ ημέρα

Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ καλύπτονται:

Ζημιές από λάθος χρήση καυσίμου

Ζημίες από κακή χρήση του οχήματος

Ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος, στους τροχούς και στα λάστιχα.

Απώλεια κλειδιών οχήματος

Απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή

Απώλεια/ Ζημίες σε μέρη του εσωτερικού του οχήματος, συμπεριλαμβανόμενης της εταζέρας, της ρεζέρβας και του κιτ φαρμακείου, εκτός εάν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος.

Απώλεια/ Ζημιές στον επιπλέον εξοπλισμό (πχ: παιδικό καρεκλάκι).

Βιολογικός καθαρισμός, σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί σε κακή κατάσταση.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων άμεσα ή έμμεσα, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

elGreek