ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Ηλικία οδηγού:

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι άνω των 23 και κάτω των 75 ετών και να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 12 μήνες την άδεια οδήγησης. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο μισθωτής οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του οδηγού και του δεύτερου οδηγού (εάν υπάρχει).

2. Άδεια οδήγησης:

Αποδεκτά είναι τα διπλώματα όλων των χωρών. Προϋπόθεση για αυτά που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι κάτοχοί τους να έχουν διεθνή άδεια οδήγησης.

3. Περίοδος ενοικίασης:

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης του οχήματος είναι 1 μέρα (24 ώρες).

4. Χιλιόμετρα: 

Για ενοικίαση διάρκειας 1-3 ημέρες, στην τιμή περιλαμβάνονται ελεύθερα 200 km ανά ημέρα. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον χιλιόμετρα με επιπλέον κόστος, κατόπιν αιτήματος.

Για ενοικίαση διάρκειας άνω των 4 ημερών, στην τιμή περιλαμβάνονται απεριόριστα χιλιόμετρα.

 

5. Πολιτική καυσίμου:

 

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα στην ίδια στάθμη καυσίμου που το παρέλαβε.

 

6. Οδήγηση εκτός συνόρων:

Η οδήγηση εκτός των ελληνικών συνόρων απαγορεύεται.

7. Μεταφορά με πλοίο:

Η μεταφορά του οχήματος με πλοίο απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο αφού προηγηθεί η έγκριση του εκμισθωτή.

8. Παραβιάσεις Κ.Ο.Κ:

Όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από την παραβίαση του ΚΟΚ, κατά την διάρκεια μίσθωσης του αυτοκινήτου από τον μισθωτή επιβαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.\

9. Παραλαβή – Παράδοση οχήματος:

Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος μπορεί να γίνει στην έδρα μας Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 109, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης του οχήματος σε διαφορετική τοποθεσία κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση.

Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν μεταξύ 8:00-21:30 στον τόπο που συμφωνήθηκε και σε περίπτωση που αυτό συμφωνηθεί σε διαφορετική ώρα θα υπάρχει επιπλέον χρέωση (20 ευρώ).

 

10. Επιπλέον χρεώσεις:

·         Δεύτερος οδηγός: Χωρίς χρέωση

·         Παιδικό κάθισμα: 3 ευρώ/ μέρα (κατόπιν συνεννόησης)

·         Αλυσίδες χιονιού: Χωρίς χρέωση (κατόπιν συνεννόησης)

 

11. Τρόποι πληρωμής:

·         Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα (visa, mastercard, maestro, euroline, unionpay).

·         Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προκράτησης).

 

12. Εγγύηση:

Προέγκριση του ποσού απαλλαγής από πιστωτική κάρτα. Για τις κατηγορίες A, B, D, E είναι 500 , για την κατηγορία C είναι 750.

13.  Πολιτική ακύρωσης:

Η ακύρωση μιας κράτησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν η ακύρωση γίνει έως 21 ημέρες πριν την ημέρα της έναρξης της μίσθωσης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από τον μισθωτή.

Αν η ακύρωση γίνει 20-8 ημέρες πριν την ημέρα της έναρξης της μίσθωσης, επιστρέφεται το 50% του ποσού που τυχόν έχει καταβληθεί από τον μισθωτή.

Αν η ακύρωση γίνει έως 7 ημέρες πριν την ημέρα της έναρξης της μίσθωσης, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων.

 

14. Μικτή Κάλυψη (CDW):

Στην τιμή της ενοικίασης συμπεριλαμβάνεται μικτή κάλυψη για ατύχημα, κλοπή και πυρκαγιά, με ποσό απαλλαγής ανάλογα την κατηγορία του οχήματος (κατηγορία Α,Β,D,E: 500€, κατηγορία C: 750€)

 

Καλύπτει:

·         Σωματικές βλάβες τρίτων

·         Υλικές βλάβες τρίτων

·         Θραύση κρυστάλλων

·         24ωρη Οδική βοήθεια

15. Πλήρης Κάλυψη (FDW):

Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιλέξει την πλήρη κάλυψη, με ένα επιπλέον ποσό ανάλογα την κατηγορία του οχήματος (κατηγορία Α: 7€/ ημέρα, Β: 8€/ ημέρα, C: 9€/ ημέρα, D: 9€/ ημέρα, E: 10€/ ημέρα) δεν θα είναι υπόχρεος να καταβάλλει το ποσό απαλλαγής σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή πυρκαγιάς.

Καλύπτει:

·         Σωματικές βλάβες τρίτων

·         Σωματικές βλάβες επιβαινόντων

·         Υλικές βλάβες τρίτων

·         Θραύση κρυστάλλων

·         24ωρη Οδική βοήθεια

·         Ζημιές από φυσικές καταστροφές και τρομοκρατικές ενέργειες.

16. Ασφαλιστική Κάλυψη οχήματος:

Σε κάθε επιλογή πακέτου ασφάλειας, για να ισχύσει η κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή πυρκαγιάς θα πρέπει:

·         Ο μισθωτής που χρησιμοποιεί το όχημα να είναι δηλωμένος ως οδηγός στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

·         Ο μισθωτής να ειδοποιήσει ΑΜΕΣΑ και πριν τη απομάκρυνση του από τον τόπο του ατυχήματος, είτε εμπλέκεται άλλο όχημα είτε όχι, την εκμισθώτρια επιχείρηση, την τροχαία, την φροντίδα ατυχήματος, την οδική βοήθεια (αν και εφόσον χρειάζεται) και την ασφαλιστή και να συμπληρώσει και να υπογράψει την δήλωση ατυχήματος, μερικής ή ολικής κλοπής και πυρκαγιάς.

·         Ο οδηγός να μην είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

·         Ο οδηγός να μην οδηγεί εκτός δρόμου (δρόμος ακατάλληλος για οδήγηση).

·         Ο οδηγός να μην οδηγεί εκτός των συνόρων.

·         Ο οδηγός να μην έχει παραβιάσει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Σε περίπτωση που ο μισθωτής/οδηγός δεν τηρήσει όλους τους προαναφερθέντες όρους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, τότε θα είναι υποχρεωμένος  ο μισθωτής να αποκαταστήσει πλήρως την ζημιά του εκμισθωτή.

17. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ καλύπτονται:

·         Ζημιές από λάθος χρήση καυσίμου.

·         Ζημίες από κακή χρήση του οχήματος.

·         Απώλεια κλειδιών οχήματος.

·         Απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή.

·         Απώλεια/ Ζημίες σε μέρη του εσωτερικού του οχήματος, συμπεριλαμβανόμενης της εταζέρας, της ρεζέρβας και του κιτ φαρμακείου, εκτός εάν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος.

·         Απώλεια/ Ζημιές στον επιπλέον εξοπλισμό (πχ: παιδικό καρεκλάκι).

·         Βιολογικός καθαρισμός, σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί σε κακή κατάσταση.

·         Ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στα λάστιχα και στους τροχούς.

·         Ζημιές κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του οχήματος σε πλοία.

 

18. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

·         Δεύτερος οδηγός

·         Τοπικοί φόροι

·         ΦΠΑ 24%

·         24h οδική βοήθεια

·         Θραύση Κρυστάλλων

 

19. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

·         Παιδικά καθίσματα

·         Πρόστιμα που προκύπτουν από την παραβίαση του ΚΟΚ κατά την διάρκεια της μίσθωσης

·         Η εγγύηση